» هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب (انشعاب جدید و مابه التفاوت) به تفکیک کاربری خانگی و غیرخانگی برای شهرهای استان گلستان

هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب (انشعاب جدید و مابه التفاوت) به تفکیک کاربری خانگی و غیرخانگی برای شهرهای استان گلستان

هزینه حق انشعاب آب (انشعاب جدید و مابه التفاوت) به تفکیک کاربری خانگی و غیرخانگی برای شهرهای استان گلستان

 

نام شهر

خانگی - به ازای هر واحد - هزار ریال

غیرخانگی - به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی - هزار ریال

 

حق انشعاب و توسعه تاسیسات

تبصره2 *

تبصره3 *

جمع کل

حق انشعاب و توسعه تاسیسات

ارزش تجاری **

تبصره2 *

تبصره3 *

جمع کل

 

آزادشهر

6,127

323

850

7,300

806

1,140

139

67

2,152

 

آق قلا

6,177

323

800

7,300

806

1,140

139

63

2,148

 

انبارالوم

5,990

0

510

6,500

678

1,140

0

36

1,854

 

بندرگز

6,552

323

425

7,300

778

1,140

136

30

2,084

 

بندرترکمن

5,920

380

1,000

7,300

835

1,140

142

67

2,184

 

جلین

5,700

0

800

6,500

678

1,140

0

56

1,874

 

خان ببین

5,650

0

850

6,500

678

1,140

0

60

1,878

 

دلند

5,650

0

850

6,500

678

1,140

0

60

1,878

 

رامیان

6,150

0

850

7,000

728

1,140

0

60

1,928

 

سرخنکلاته

5,650

0

850

6,500

678

1,140

0

60

1,878

 

علی آباد کتول

5,920

380

1,000

7,300

835

1,140

142

67

2,184

 

فاضل آباد

5,650

0

850

6,500

678

1,140

0

60

1,878

 

کردکوی

6,127

323

850

7,300

806

1,140

139

67

2,152

 

کلاله

6,150

0

850

7,000

756

1,140

0

67

1,963

 

گالیکش

6,150

0

850

7,000

756

1,140

0

67

1,963

 

گرگان زون 1 تا 3

7,325

475

700

8,500

1,142

1,140

148

90

2,520

 

گرگان زون4 تا 10

11,675

475

700

12,850

2,042

1,140

148

90

3,420

 

گمیشان

6,200

0

800

7,000

728

1,140

0

79

1,947

 

گنبد

9,220

380

1,000

10,600

1,613

1,140

145

82

2,980

 

مینودشت

6,150

0

850

7,000

756

1,140

0

67

1,963

 

نوده خاندوز

5,650

0

850

6,500

678

1,140

0

60

1,878

 

نگین شهر

5,650

0

850

6,500

678

1,140

0

60

1,878

 

نوکنده

6,075

0

425

6,500

678

1,140

0

30

1,848

 

هزینه حق انشعاب فاضلاب (انشعاب جدید و مابه التفاوت) به تفکیک کاربری خانگی و غیرخانگی برای شهرهای استان گلستان

     

نام شهر

خانگی - به ازای هر واحد - هزار ریال

غیرخانگی - به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی - هزار ریال

 

حق انشعاب و توسعه تاسیسات

تبصره3

جمع کل

حق انشعاب و توسعه تاسیسات

ارزش تجاری

تبصره3

جمع کل

 

گرگان

6,350

650

7,000

664

1,140

90

1,894

 

کردکوی

4,905

595

5,500

506

1,140

67

1,713

 

بندرترکمن

4,800

700

5,500

535

1,140

67

1,742

 

بندرگز

4,762

238

18,000

478

1,140

24

1,642

 

* به استناد قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 77/03/24 مصوب مجلس محترم شورای اسلامی،  تبصره 2 و 3 از کلیه انشعابات آب و تبصره 3 از کلیه انشعابات فاضلاب بجز انشعابات مربوط به دستگاههایی که از درآمد عمومی استفاده می نمایند اخذ می گردد.

 
 

** به استناد مصوبه شماره 123796 مورخ 93/10/15 شورای محترم اقتصاد مبلغ 1،140،000 ریال از انشعابات تجاری به عنوان ارزش تجاری به ازای هر واحد دریافت می گردد.

 

- هزینه لوازم آب و فاضلاب بصورت جداگانه و مجزا با توجه به تعداد واحدها در زمان درخواست، مشخص و اخذ می گردد.

 

 - معافیت های حق انشعاب آب و فاضلاب وفق قوانین و ضوابط ابلاغی با ارائه معرفی نامه مرتبط اعمال می گردد.

 

 

آمار بازدید این صفحه:2 013
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت